Skip to main content

Webinar digitale geletterdheid, de lerarenopleiding en de leraar van de toekomst

Renee Hobbs gave a talk to Kenniset, the Dutch ICT authority on June 15, 2021. 

Key themes from the talk:

What are the Media Literacies? 

 • There are a lot of different media literacies and all have value to learners
 • Media literacy education should be responsive to people's lived experience with mass media, digital media, and popular culture
 • Media literacy education should address the power of language, media & technology to create unreal realities
 • Media literacy includes a cluster of competencies -- not just digital skills
 • Media literacy addresses ideas about the nature of communication and expression in contemporary societies

What Kinds of Pedagogies Advance Media Literacy? 

 • Media literacy education creates high levels of learner engagement that may be unpredictable and messy
 • Too much teacher control over student expression limits the true educational value of creating media¬†
 • ¬†Dialogue, creativity, collaboration, and citizenship can be assessed through creative media production activities
 • Student-created screencasts give students choice over their learning and activate intellectual curiosity
 • Media literacy activities can advance academic achievement
 • Critical analysis of popular culture enables students to recognize how values are presented in YouTube videos and other entertainment and persuasion
 • When students generate¬†their own questions, teachers and student can support each other as co-learners
 • Memes are a sophisticated rhetorical genre that for expressing ideas that comment on and critique ideas, information, culture and values

When Teachers Are Co-Learners

 • Learning can be joyful as¬†trust and respect are cultivated
 • Teachers do not need to be experts in content if they embrace a willingness to be lifelong learners
 • Through authentic and relevant learning activities, a sense of social responsibility can flourish

 

Kennisnet is the public organization for Education & ICT in the Netherlands. They provide a national ICT-infrastructure, advise the sector councils and share knowledge with the primary education, secondary education and vocational education and training. Together with the sector councils we enable the educational sector to realize their ambitions with ICT.

DATE: June 15, 2021

TIME: 11 AM EST

Learn more here

 

Het Nederlands funderend onderwijs staat voor een curriculumherziening, beschreven in de ontwerpen van curriculum.nu. De invulling van de thema’s in het onderwijs is nog niet bepaald, maar het is duidelijk dat het thema digitale geletterdheid een vaste plek in het curriculum krijgt. Dit betekent dat er behoefte is aan leraren die kennis hebben van dit onderwerp. Daartoe moeten niet alleen de huidige leraren maar ook de toekomstige leraren opgeleid worden.

Dat roept een aantal vragen op:  Hoe digitaal geletterd moet de leraar van de toekomst zijn? En wat vraagt dat van de lerarenopleidingen?

Kennisnet gaat in samenwerking met de lerarenopleidingen van de Hogeschool Leiden, Hogeschool Utrecht, HAN University of Applied Sciences op zoek naar antwoorden op deze vragen in een vakcommunity. Deze vakcommunity zal naast het gesprek met elkaar, ook periodiek contact leggen met de bredere gemeenschap van leraren, lerarenopleiders, leraren in opleiding en andere betrokkenen.

Gastspreker Renee Hobbs

Dit brede gesprek starten we, in samenwerking met het Netwerk Mediawijsheid, via een webinar met als gastspreker Renee Hobbs.

Renee Hobbs is hoogleraar communicatiewetenschappen aan de Harrington School of Communication and Media van de Universiteit van Rhode Island in de Verenigde Staten. Ze is auteur van het recent verschenen boek ‚ÄėMind Over Media‚Äô waarin ze leraren uitlegt hoe leerlingen kritisch kunnen omgaan met nieuwe media.

Tijdens het webinar zal Hobbs ingaan op de actieve rol die een leraar speelt hierbij en hoe leraren en leerlingen samen kunnen leren deze rol verder vorm te geven. Dit zal ze doen op een interactieve manier.

Voor wie

Dit webinar is bedoeld voor leraren en lerarenopleiders die een introductie op digitale geletterdheid, de lerarenopleiding en leraar in de toekomst willen.

Praktische informatie

Het webinar zal voor een groot deel in het Engels plaatsvinden. Tijdens de interactieve onderdelen is de voertaal Nederlands. Vanwege het tijdsverschil met de Verenigde Staten vindt het webinar aan het einde van de dag plaats.

Aanmelden

Wilt u aanwezig zijn bij dit webinar? Meld u dan aan via het aanmeldformulier.

Na aanmelding ontvangt u uiterlijk 2 dagen voor aanvang de deelnamelink naar Microsoft Teams.